اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره شرایط وضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ناپیوسته ،کارشناسی پیوسته وکارشناسی ارشد سال 1391 دانشگاه پیام نور

سازمان سنجش آموزش کشور بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان  متقاضی ثبت نام و  شرکت در آزمون  دوره های فراگیر کارشناسی ناپیوسته ،کارشناسی پیوسته  وکارشناسی ارشد  سال 1391 دانشگاه پیام نور می‌رساند که ثبت نام برای شرکت در آزمون دوره های مذکور به صورت  اینترنتی و ازطریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org به شرح ذیل صورت می پذیرد :
1-  ثبت نام از داوطلبان متقاضی شرکت درآزمون دوره های فراگیر کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته سال 1391 دانشگاه پیام نور از ساعت 9 صبح روز یکشنبه 9/7/91 آغاز و در پایان روز یکشنبه 16/7/91 پایان می پذیرد.
2- ثبت نام از داوطلبان متقاضی شرکت درآزمون دوره های فراگیر کارشناسی ارشد سال 1391 دانشگاه پیام نور از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 12/7/91 آغاز و در پایان روزپنج شنبه 20/7/91 پایان می پذیرد.
ضمنا"اطلاعیه این سازمان حاوی شرایط و ضوابط ،تاریخ و نحوه ثبت نام در دوره های مذکور بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی
www.sanjesh.org  قرار می گیرد و در نشریه پیک سنجش روزهای دوشنبه  مورخ 10/7/91 و17/7/91  منتشر می گردد.

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور