موفقیت در کنکور نیازمند رعایت عوامل متعدد و چند جانبه‌ای است که عدم رعایت هر یک از این موارد می‌تواند لطمه‌ای جدی به موفقیت وارد کند.با توجه به شروع سال تحصیلی از 2/7/90 و آغاز دور جدیدی از مطالعه و برنامه‌ریزی، برای داوطلبان کنکور در این شماره از راه سوم، 20 عامل موفقیت در کنکور را مورد بررسی قرار داده‌ایم. قطعاً رعایت این موارد در کنار هم می‌تواند سبب کسب رتبه‌ی مطلوبی در کنکور سراسری 91 شود...


1- قبل از شروع حرکت، هدف خود را انتخاب کنید و آن را همیشه جلوی چشمتان نگه دارید.
این کار انرژی بسیار بسیار زیادی در شما ایجاد میکند. علت این که رتبههای برتر میتوانند ساعتها مطالعه کنند، بدون این که احساس خستگی در آنها ایجاد شود، این است که هدف خود را پیدا کردهاند و از آن انرژی میگیرند.
2- مطالعهی مستمر، اولین شرط موفقیت در کنکور است. در طول سال هیچگاه مطالعه را قطع نکنید و با حداکثر انرژی درس بخوانید. اگر آب یک استخر را یکجا روی یک سنگ بریزیم، هیچ اتفاقی نمیافتد اما اگر این کار را قطرهقطره انجام دهیم، سنگ سوراخ میشود؛ پس استمرار را فراموش نکنید. معجزه در استمرار است.
3- حرکت بر اساس چند برنامه، ایجاد بینظمی مطالعاتی خواهد کرد. یک سیستم را انتخاب کنید. در صورتی برنامهریزی مدرسه (دبیران)، کنکور آزمایشی یا برنامههای مشاور میتوانند سبب موفقیت شوند، که برنامهی خود را با یکی از آنها تنظیم کنید.
4- هر هفته بر اساس برنامهی کلی خود یک برنامهی درسی تهیه کنید و ابتدای هر روز پیشبینی کنید که میخواهید چه مباحثی را مطالعه کنید.
5- در تمامی دروس، بعد از مطالعه به روش آموزشی، تست بزنید. هدف از این کار، افزایش میزان تسلط شماست. انتظار نداشته باشید که در مرحلهی یادگیری بتوانید به همهی تستها پاسخ دهید. شما باید پاسخ سؤالاتی را که نمیدانید، یاد بگیرید و آنها را یادداشت کنید.
6- در طول شبانهروز، حداقل 7 ساعت بخوابید. یادآوری و تمرکز ارتباط مستقیمی با میزان استراحت و خواب دارد. بهتر است زمان خواب و بیداری شما منظم باشد. کمخوابی کوتاهمدت تأثیری بر روند مطالعاتی شما ندارد اما در بلندمدت، اثرات بسیار نامطلوبی بر روحیه و تمرکز و دقت شما خواهد داشت.
7- حتماً در یک کنکور آزمایشی شرکت کنید. بهتر است سرفصلهای این آزمون با مباحث تدریس شده یا همان برنامهی کلی ما هماهنگ باشد. تکرار شرایط آزمون، نقش بسیار مؤثری در افزایش تسلط و کاهش نگرانی شما خواهد داشت. البته اگر سرفصل مباحث با مباحث تدریس شده هماهنگ نباشد، بهتر است در آزمون شرکت کنید و ارزیابی خود را از قسمتهایی انجام دهید که آنها را خواندهاید. مهمترین ویژگی آزمونی که انتخاب میکنید، استاندارد بودن آن است. با دقت آزمونی را انتخاب کنید که در سالهای گذشته بیشترین شباهت را با کنکور سراسری داشته است.
8- حداقل در روزهای تعطیل، 12-10 ساعت و در روزهایی که به مدرسه میروید، 6-4 ساعت مطالعه کنید. یادتان باشد کنکور یک آزمون رقابتی است و شما باید حداکثر توان و انرژی خود را به کار ببندید تا نتیجهی مطلوبی بگیرید.
9- حتماً در طول هفته، 5 ساعت را به خودتان اختصاص دهید و در این ساعتها، کاری را که از آن لذت میبرید، انجام دهید. این کار انرژی هفتهی بعد شما را تأمین میکند. ممکن است فکر کنید این کار شما را از دیگران عقب میاندازد اما اشتباه میکنید. تنها یک روحیهی بانشاط و پرانگیزه است که میتواند کیفیت مطالعه را تا حد مطلوبی افزایش دهد. ورزش میتواند در این زمان بسیار مفید باشد.
10- کتاب درسی تنها منبع اصلی و مرجع طراحان کنکور است و بسیاری از سؤالات از متن کتاب درسی بدون تغییر عدد طراحی میشود. پس حتی در دروس اختصاصی هم، یک بار کتاب را مطالعه کنید. البته بهتر است در دروس اختصاصی این کار را پس از مطالعهی جزوه و درک مطلب انجام دهید.
11- بعد از شرکت در هر کنکور آزمایشی آن را تحلیل کنید و علت اشتباهات خود را بیابید و سریعاً نسبت به جبران آنها اقدام کنید. اگر در هر آزمون چند اشتباه خود را اصلاح کنید، روز کنکور دیگر اشتباهی نخواهید داشت.
12- ساعت مطالعهی هفتگی و روزانهی خود را ثبت کنید و سعی کنید تا حداکثر میزان آن را افزایش دهید. یک دونده بدون ثبت زمان دویدنش نمیتواند در مسابقه نتیجهی خوبی بگیرد. رقابت با خود، بهترین راه برای افزایش میزان ساعت مطالعه است. اگر هفتهی گذشته روز شنبه، 4 ساعت مطالعه کردهاید، این هفته باید حداقل 5/4 ساعت در روز شنبه درس بخوانید. میزان ساعت مطالعهی خود را تا جایی افزایش دهید تا به ساعت استاندارد مطالعهی روزانه (مورد8) برسد.
13- کلاسهای متفرقه و غیردرسی خود را به حداقل برسانید و در صورت امکان آنها را حذف کنید. این کلاسها را میتوانید بعد از کنکور هم ادامه دهید. اما اگر رفتن به این کلاسها سبب کاهش ساعت مطالعه و عدم نتیجهگیری در کنکور شود، شما نمیتوانید آن را به راحتی جبران کنید.
14- از ماه دی به بعد هر روز با حفظ شرایط کنکور، حداقل در 3 درس، تست زماندار بزنید. این کار سرعت شما را به طور شگفتانگیزی افزایش داده و سبب بالا رفتن قدرت تنظیم وقت در شما خواهد شد.
15- صبور باشید و انتظار نداشته باشید نتایج فعالیتهای خود را سریعاً ببینید. یک دانه برای بیرون آمدن از خاک نیاز به زمان دارد و قبل از آن باید با حوصله آبیاری شود. برخی از داوطلبان تصور میکنند با 2 یا 3 هفته مطالعه میتوانند نتیجهی خوبی بگیرند، اما این درست نیست. شما باید صبور باشید تا نتیجهی کار خود را ببینید.
16- مصرف مواد قندی و حاوی پروتئین، کمک بسیار زیادی به آمادگی ذهنی و کیفیت مطالعهتان میکند. سعی کنید در وعدههای غذایی - که بهتر است، تعداد آنها افزایش و حجم آنها کاهش یابد - از این نوع مواد استفاده کنید.
17- در دروس اختصاصی حتماً از نکات مهم خلاصهبرداری کنید و آن را در طرحهای شبکهای تنظیم کنید تا در دوران جمعبندی با این ابزار بتوانید درسها را چندین بار مرور کنید. یادتان باشد نیازی به ذکر جزئیات نیست، ولی خلاصه نویسی الزامی است.
18- کافی است عامل باشید. هیچ چیزی به جز خودتان در سرنوشت شما مؤثر نیست. باید این هنر را بیاموزید که فقط روی هدفتان تمرکز کنید و هیچ موضوعی حواستان را پرت نکند. شما توانایی این کار را دارید. امتحان کنید و نتایج فوقالعادهی آن را ببینید.
19- خود را باور داشته باشید. شما شایستهی موفقیتید. شما اشرف مخلوقاتید، پس باید با قدرت حرکت کنید، کائنات مسخر اندیشه‌‌های شماست. فقط کافی است حرکت کنید تا بر اساس تواناییهایتان، آنچه را که میخواهید به دست بیاورید. باور، عظیمترین نیروی درونی شماست، از آن بهره بجویید. 
20- و ... خدا را به یاد داشته باشید. او آرامشدهندهترین است (الا به ذکر ا... تطمئن القلوب). بر او توکل کنید و مطمئن باشید (الخیر فی ما وقع) .. به راستی چه نیرویی میتواند در برابر خواست و ارادهی خدا بایستد. بدانید خداوند مراقب شماست. او را دریابید تا آرامش عظیمی را احساس کنید.
منبع :وبسایت کنکور